Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(1 - 20 av 24)

Ikkje sendt til komité (4)

Arbeids- og sosialkomiteen (1)

Finanskomiteen (3)

Justiskomiteen (2)

 • Lov om informasjonstilgang m.m. for Partnerdrapsutvalget

  Prop. 131 L (2018-2019), Innst. 27 L (2019-2020), Lovvedtak 5 (2019-2020)

  Lov om informasjonstilgang m.m. for Partnerdrapsutvalget

  Departement: Justis- og beredskapsdepartementet
  Saksordførar: Horne, Solveig
  Debattert: 12.11.2019
  Votert: 12.11.2019

  Lovsak | Første behandling
 • Endringer i straffeprosessloven (påtalemyndighetens uavhengighet m.m.)

  Prop. 142 L (2018-2019), Innst. 21 L (2019-2020), Lovvedtak 1 (2019-2020)

  Endringer i straffeprosessloven (påtalemyndighetens uavhengighet m.m.)

  Departement: Justis- og beredskapsdepartementet
  Saksordførar: Melvær, Frida
  Debattert: 17.10.2019
  Votert: 17.10.2019

  Lovsak | Lov

Stortingets presidentskap (3)

Utdannings- og forskningskomiteen (2)

Utenriks- og forsvarskomiteen (2)

Valgkomiteen (7)