Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(1 - 20 av 47)

Ikkje sendt til komité (15)

Arbeids- og sosialkomiteen (2)

 • Representantforslag om å hindre at AAP-mottakere blir kastet ut i fattigdom

  Dokument 8:10 S (2021-2022), Innst. 36 S (2021-2022)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson om å hindre at AAP-mottakere blir kastet ut i fattigdom

  Saksordførar: Lundteigen, Per Olaf
  Debattert: 25.11.2021
  Votert: 25.11.2021

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om gjenopprettelse av kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere

  Dokument 8:2 L (2021-2022), Innst. 35 L (2021-2022)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken, Kirsti Bergstø, Torgeir Knag Fylkesnes, Kathy Lie, Andreas Sjalg Unneland, Grete Wold og Birgit Oline Kjerstad om gjenopprettelse av kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere

  Saksordførar: Asheim, Henrik
  Debattert: 25.11.2021
  Votert: 25.11.2021

  Lovsak | Første behandling

Finanskomiteen (3)