Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(1 - 1 av 1)

Personvern (1)

 • Endringer i lov om Schengen informasjonssystem (SIS-loven) mv.

  Prop. 226 L (2020-2021), Innst. 52 L (2021-2022)

  Endringer i lov om Schengen informasjonssystem (SIS-loven) mv.

  Departement: Justis- og beredskapsdepartementet
  Saksordførar: Hovland, Odd Harald
  Tilråding levert: 07.12.2021

  Lovsak | Komitébehandling