Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(1 - 7 av 7)

Banker (7)

 • Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

  Prop. 127 S (2019-2020), Innst. 360 S (2019-2020)

  Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Samferdselsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet, Forsvarsdepartementet og Olje- og energidepartementet (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordførar: Kapur, Mudassar
  Debattert: 19.06.2020
  Votert: 19.06.2020

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Endringar i statsbudsjettet 2019 under Samferdselsdepartementet

  Prop. 23 S (2019-2020), unntatt kap. 1361, Innst. 103 S (2019-2020)

  Endringar i statsbudsjettet 2019 under Samferdselsdepartementet

  Departement: Samferdselsdepartementet
  Saksordførar: Orten, Helge
  Debattert: 17.12.2019
  Votert: 19.12.2019

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Endringar i statsbudsjettet 2019 under Nærings- og fiskeridepartementet

  Prop. 20 S (2019-2020), unntatt kap. 920, 926 og 3926, Innst. 102 S (2019-2020)

  Endringar i statsbudsjettet 2019 under Nærings- og fiskeridepartementet

  Departement: Nærings- og fiskeridepartementet
  Saksordførar: Pollestad, Geir
  Debattert: 16.12.2019
  Votert: 17.12.2019

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Statsbudsjettet 2020

  Prop. 1 S (2019-2020), Innst. 3 S (2019-2020)

  Statsbudsjettet 2020

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordførar: Soleim, Vetle Wang
  Debattert: 13.12.2019
  Votert: 13.12.2019

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Skatter, avgifter og toll 2020

  Prop. 1 LS (2019-2020), Innst. 3 S (2019-2020)

  Skatter, avgifter og toll 2020

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordførar: Soleim, Vetle Wang
  Debattert: 13.12.2019
  Votert: 13.12.2019

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2020

  Prop. 1 S (2019-2020), Innst. 5 S (2019-2020)

  Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2020

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordførar: Asheim, Henrik
  Debattert: 13.12.2019
  Votert: 13.12.2019

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til transport- og kommunikasjonskomiteen)

  Prop. 1 S (2019-2020), Innst. 13 S (2019-2020)

  Statsbudsjettet 2020

  Debattert: 11.12.2019
  Votert: 11.12.2019

  Budsjett | Debatt og vedtak