Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(1 - 3 av 3)

Fylkeskommunenes økonomi (3)

 • Kommuneproposisjonen 2021

  Prop. 105 S (2019-2020), Innst. 383 S (2019-2020)

  Kommuneproposisjonen 2021

  Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  Saksordførar: Greni, Heidi
  Debattert: 17.06.2020
  Votert: 17.06.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om tiltak for en bedre fergepolitikk i Distrikts-Norge

  Dokument 8:40 S (2019-2020), Innst. 377 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Mossleth, Geir Adelsten Iversen, Sandra Borch, Jenny Klinge, Liv Signe Navarsete, Hans Inge Myrvold og Marit Arnstad om tiltak for en bedre fergepolitikk i Distrikts-Norge

  Saksordførar: Njåstad, Helge André
  Debattert: 17.06.2020
  Votert: 17.06.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om skolestruktur og profittforbud til elevenes og studentenes beste

  Dokument 8:178 S (2018-2019), Innst. 42 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Mona Fagerås om skolestruktur og profittforbud til elevenes og studentenes beste

  Saksordførar: Steffensen, Roy
  Debattert: 19.11.2019
  Votert: 19.11.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak