Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(1 - 20 av 1250)

Arbeidsliv (12)

Arbeidsmiljø (3)

Arbeidsvilkår (3)

Atomvåpen (1)

Avgifter (17)

 • Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga (S-delen)

  Prop. 107 LS (2019-2020), Innst. 360 S (2019-2020)

  Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordførar: Kapur, Mudassar
  Debattert: 19.06.2020
  Votert: 19.06.2020

  Budsjett | Debatt og vedtak