Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(1 - 20 av 63)

Ingen saksordførar (18)

Amundsen, Per-Willy (1)

 • Svalbardbudsjettet 2020

  Prop. 1 S (2019-2020), Innst. 17 S (2019-2020)

  Svalbardbudsjettet 2020

  Saksordførar: Amundsen, Per-Willy
  Debattert: 12.12.2019
  Votert: 12.12.2019

  Budsjett | Debatt og vedtak

Andersen, Karin (3)

 • Endringar i statsbudsjettet 2019 under Justis- og beredskapsdepartementet

  Prop. 24 S (2019-2020), kap. 490, 491 og 3490, Innst. 136 S (2019-2020)

  Endringar i statsbudsjettet 2019 under Justis- og beredskapsdepartementet

  Departement: Justis- og beredskapsdepartementet
  Saksordførar: Andersen, Karin
  Debattert: 17.12.2019
  Votert: 17.12.2019

  Budsjett | Debatt og vedtak