Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(1 - 3 av 3)

Arbeidsvilkår (3)

 • Endringer i arbeidsmiljøloven (varsling)

  Prop. 74 L (2018-2019), Innst. 315 L (2018-2019), Lovvedtak 70 (2018-2019)

  Endringer i arbeidsmiljøloven (varsling)

  Departement: Arbeids- og sosialdepartementet
  Saksordførar: Christoffersen, Lise
  Behandla: 05.06.2019

  Lovsak | Lov
 • Endringer i skipsarbeidsloven mv.

  Prop. 49 LS (2018-2019), Innst. 250 L (2018-2019), Lovvedtak 59 (2018-2019)

  Endringer i skipsarbeidsloven mv. og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 258/2018 av 5. desember 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/1794 om arbeidsrettigheter for sjøfolk

  Departement: Nærings- og fiskeridepartementet
  Saksordførar: Hagerup, Margret
  Behandla: 23.05.2019

  Lovsak | Lov
 • Representantforslag om endring av arbeidsmiljølova slik at Arbeidstilsynet får heimel til å handheva lovføresegner om innleige frå bemanningsføretak

  Dokument 8:57 L (2018-2019), Innst. 185 L (2018-2019)

  Representantforslag frå stortingsrepresentantane Per Olaf Lundteigen, Kjersti Toppe, Sigbjørn Gjelsvik og Nils T. Bjørke om endring av arbeidsmiljølova slik at Arbeidstilsynet får heimel til å handheva lovføresegner om innleige frå bemanningsføretak

  Saksordførar: Grande, Arild
  Behandla: 12.03.2019

  Lovsak | Første behandling