Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(1 - 1 av 1)

Veterinærvesen (1)

 • Lov om forbud mot hold av pelsdyr

  Prop. 99 L (2018-2019), Innst. 348 L (2018-2019), Lovvedtak 93 (2018-2019)

  Lov om forbud mot hold av pelsdyr

  Departement: Landbruks- og matdepartementet
  Saksordførar: Johansen, Morten Ørsal
  Behandla: 13.06.2019

  Lovsak | Lov