Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(1 - 8 av 8)

Bygningsvesen (8)

 • Representantforslag om økt bruk av tre som byggemateriale

  Dokument 8:116 S (2018-2019), Innst. 381 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Borch, Per Olaf Lundteigen, Ole André Myhrvold og Geir Pollestad om økt bruk av tre som byggemateriale

  Saksordførar: Lønseth, Mari Holm
  Behandla: 18.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Nytt regjeringskvartal

  Meld. St. 21 (2018-2019), Innst. 382 S (2018-2019)

  Nytt regjeringskvartal

  Departement: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  Saksordførar: Benestad, Norunn Tveiten
  Behandla: 18.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om HMS-kort på bygge- og anleggsarbeiderplasser

  Dokument 8:114 S (2018-2019), Innst. 310 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen, Geir Adelsten Iversen, Siv Mossleth og Willfred Nordlund om HMS-kort på bygge- og anleggsarbeidsplasser

  Saksordførar: Hagerup, Margret
  Behandla: 05.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Riksrevisjonens undersøkelse av behandling av innsigelser i plansaker

  Dokument 3:7 (2018-2019), Innst. 260 S (2018-2019)

  Riksrevisjonens undersøkelse av behandling av innsigelser i plansaker

  Saksordførar: Harberg, Svein
  Behandla: 21.05.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om mer effektiv bruk av strøm

  Dokument 8:82 S (2018-2019), Innst. 231 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Arne Nævra, Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski og Lars Haltbrekken om mer effektiv bruk av strøm

  Saksordførar: Bastholm, Une
  Behandla: 29.04.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om å innføre straffebestemmelser i Lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder

  Dokument 8:55 S (2018-2019), Innst. 217 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å innføre straffebestemmelser i Lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder

  Saksordførar: Staalesen, Siri Gåsemyr
  Behandla: 26.03.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om helserisiko ved bustadbygging på gamle avfallsdeponi

  Dokument 8:246 S (2017-2018), Innst. 124 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sigbjørn Gjelsvik og Kjersti Toppe om helserisiko ved bustadbygging på gamle avfallsdeponi

  Saksordførar: Kjos, Kari Kjønaas
  Behandla: 31.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om nye tiltak og virkemidler for kutt i norske klimagassutslipp fram til 2020

  Dokument 8:15 S (2018-2019), Innst. 138 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Lars Haltbrekken, Kari Elisabeth Kaski, Arne Nævra, Espen Barth Eide og Else-May Botten om nye tiltak og virkemidler for kutt i norske klimagassutslipp fram til 2020

  Saksordførar: Borch, Sandra
  Behandla: 31.01.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak