Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(1 - 20 av 1024)

Arbeidsliv (10)

Arbeidsmiljø (4)

Arbeidsvilkår (4)

Atomvåpen (1)

Avgifter (11)

 • Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

  Prop. 115 LS (2018-2019), Innst. 391 S (2018-2019)

  Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordførar: Asheim, Henrik
  Behandla: 21.06.2019

  Budsjett | Debatt og vedtak