Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(1 - 20 av 62)

Ikkje sendt til komité (1)

Arbeids- og sosialkomiteen (3)

Energi- og miljøkomiteen (3)

Familie- og kulturkomiteen (3)

Finanskomiteen (16)

 • Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

  Prop. 115 LS (2018-2019), Innst. 391 S (2018-2019)

  Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordførar: Asheim, Henrik
  Behandla: 21.06.2019

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2019

  Prop. 114 S (2018-2019), Innst. 391 S (2018-2019)

  Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2019

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordførar: Asheim, Henrik
  Behandla: 21.06.2019

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Revidert nasjonalbudsjett 2019

  Meld. St. 2 (2018-2019), Innst. 391 S (2018-2019)

  Revidert nasjonalbudsjett 2019

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordførar: Asheim, Henrik
  Behandla: 21.06.2019

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Endringer i statsbudsjettet 2019 under KUD, JD, KMD, BLD, NFD, SD og FD (endringer i departementsstrukturen mv.)

  Prop. 57 S (2018-2019), Innst. 236 S (2018-2019)

  Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kulturdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet og Forsvarsdepartementet (endringer i departementsstrukturen mv.)

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordførar: Asheim, Henrik
  Behandla: 25.04.2019

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Endringer i statsbudsjettet 2019 under Finansdepartementet (endringer i reglene om skattefrie personalrabatter mv.)

  Prop. 51 S (2018-2019), Innst. 225 S (2018-2019)

  Endringer i statsbudsjettet 2019 under Finansdepartementet (endringer i reglene om skattefrie personalrabatter mv.)

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordførar: Soleim, Vetle Wang
  Behandla: 02.04.2019

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Ny saldering av statsbudsjettet 2018

  Prop. 33 S (2018-2019), Innst. 120 S (2018-2019)

  Ny saldering av statsbudsjettet 2018

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordførar: Asheim, Henrik
  Behandla: 19.12.2018

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Endring av Prop. 1 S (2018-2019) Statsbudsjettet 2019 (saldering)

  Prop. 1 S Tillegg 3 (2018-2019), Innst. 5 S (2018-2019)

  Endring av Prop. 1 S (2018-2019) Statsbudsjettet 2019 (saldering)

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordførar: Asheim, Henrik
  Behandla: 19.12.2018

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2019

  Prop. 1 S (2018-2019), Innst. 5 S (2018-2019)

  Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2019

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordførar: Asheim, Henrik
  Behandla: 19.12.2018

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Statsbudsjettet 2019

  Prop. 1 S (2018-2019), Innst. 3 S (2018-2019)

  Statsbudsjettet 2019

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordførar: Soleim, Vetle Wang
  Behandla: 12.12.2018

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Skatter, avgifter og toll 2019

  Prop. 1 LS (2018-2019), Innst. 3 S (2018-2019)

  Skatter, avgifter og toll 2019

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordførar: Soleim, Vetle Wang
  Behandla: 12.12.2018

  Budsjett | Debatt og vedtak