Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(101 - 120 av 416)

Finanskomiteen (23)

Helse- og omsorgskomiteen (42)

 • Representantforslag om en ny og moderne pårørendepolitikk

  Dokument 8:181 S (2018-2019), Innst. 155 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nils T. Bjørke, Per Olaf Lundteigen, Liv Signe Navarsete og Kjersti Toppe om en ny og moderne pårørendepolitikk Liv Signe Navarsete,

  Saksordførar: Bruun-Gundersen, Åshild
  Debattert: 25.02.2020
  Votert: 27.02.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om tiltak for å sikre pasienter trygg utskrivning og verdig transport fra sykehus

  Dokument 8:180 S (2018-2019), Innst. 156 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Heidi Greni og Kjersti Toppe om tiltak for å sikre pasienter trygg utskrivning og verdig transport fra sykehus

  Saksordførar: Kjerkol, Ingvild
  Debattert: 25.02.2020
  Votert: 27.02.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om å sikre alternative behandlingstilbud for transpersoner

  Dokument 8:167 S (2018-2019), Innst. 158 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sheida Sangtarash, Freddy André Øvstegård, Solveig Skaugvoll Foss og Solfrid Lerbrekk om å sikre alternative behandlingstilbud for transpersoner

  Saksordførar: Larsen, Erlend
  Debattert: 25.02.2020
  Votert: 25.02.2020

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak