Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(41 - 60 av 418)

Arbeids- og sosialkomiteen (23)

Energi- og miljøkomiteen (29)

 • Representantforslag om nye virkemidler for utslippskutt i kommunene

  Dokument 8:176 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om nye virkemidler for utslippskutt i kommunene

  Saksordførar: Grung, Ruth
  Referert: 21.06.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om en ny industriell revolusjon - rettferdig og miljøvennlig

  Dokument 8:103 S (2018-2019), Innst. 417 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om en ny industriell revolusjon - rettferdig og miljøvennlig

  Saksordførar: Bastholm, Une
  Behandla: 20.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om kommunenes myndighet til å utøve skjønn ved kjøring av snøscooter fra brøytet bilvei til hytte

  Dokument 8:119 S (2018-2019), Innst. 355 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Borch, Heidi Greni, Ole André Myhrvold og Willfred Nordlund om kommunenes myndighet til å utøve skjønn ved kjøring av snøscooter fra brøytet bilvei til hytte

  Saksordførar: Eskeland, Liv Kari
  Behandla: 20.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om en mer effektiv rovdyrforvaltning

  Dokument 8:125 S (2018-2019), Innst. 418 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Borch, Heidi Greni, Ole André Myhrvold, Geir Pollestad og Marit Knutsdatter Strand om en mer effektiv rovdyrforvaltning

  Saksordførar: Storehaug, Tore
  Behandla: 20.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om norsk satsing på havvindindustri

  Dokument 8:132 S (2018-2019), Innst. 386 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Espen Barth Eide, Jonas Gahr Støre, Else-May Botten Norderhus og Runar Sjåstad om norsk satsing på havvindindustri

  Saksordførar: Myhrvold, Ole André
  Behandla: 19.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om offentlig eierskap til vindkraften

  Dokument 8:142 S (2018-2019), Innst. 387 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Lars Haltbrekken, Arne Nævra, Karin Andersen, Sheida Sangtarash, Freddy André Øvstegård, Solfrid Lerbrekk, Torgeir Knag Fylkesnes og Kari Elisabeth Kaski om offentlig eierskap til vindkraften

  Saksordførar: Borch, Sandra
  Behandla: 19.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsakter som inngår i felles oppfyllelse med EU av utslippsmålet for 2030

  Prop. 94 S (2018-2019), Innst. 401 S (2018-2019)

  Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsakter som inngår i felles oppfyllelse med EU av utslippsmålet for 2030

  Departement: Utenriksdepartementet
  Saksordførar: Eide, Espen Barth
  Behandla: 17.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om en kraftpolitikk som bygger norsk industri

  Dokument 8:163 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Espen Barth Eide, Terje Aasland, Runar Sjåstad og Hege Haukeland Liadal om en kraftpolitikk som bygger norsk industri

  Saksordførar: Eskeland, Liv Kari
  Referert: 11.06.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om klimastreik for klimakutt

  Dokument 8:106 S (2018-2019), Innst. 321 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken, Arne Nævra, Mona Fagerås, Karin Andersen, Torgeir Knag Fylkesnes og Freddy André Øvstegård om klimastreik for klimakutt

  Saksordførar: Heggelund, Stefan
  Behandla: 06.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om å bevare ærfuglene og den spesielle kystkulturen i de tradisjonelle egg- og dunværene

  Dokument 8:110 S (2018-2019), Innst. 327 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Mossleth, Sandra Borch og Ole André Myhrvold om å bevare ærfuglene og den spesielle kystkulturen i de tradisjonelle egg- og dunværene

  Saksordførar: Eskeland, Liv Kari
  Behandla: 06.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om opprettelse av en miljøklagenemnd i Norge

  Dokument 8:112 S (2018-2019), Innst. 319 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken og Arne Nævra om opprettelse av en miljøklagenemnd i Norge

  Saksordførar: Halleland, Terje
  Behandla: 06.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om å innfri klimastreikernes krav

  Dokument 8:117 S (2018-2019), Innst. 321 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om å innfri klimastreikernes krav

  Saksordførar: Heggelund, Stefan
  Behandla: 06.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om å stoppe insektdøden

  Dokument 8:88 S (2018-2019), Innst. 323 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Kristoffer Robin Haug om å stoppe insektdøden

  Saksordførar: Storehaug, Tore
  Behandla: 06.06.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om å stanse planene om sjødeponi i Repparfjorden og Førdefjorden

  Dokument 8:83 S (2018-2019), Innst. 257 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski, Arne Nævra, Freddy André Øvstegård, Lars Haltbrekken, Solfrid Lerbrekk, Petter Eide, Torgeir Knag Fylkesnes, Mona Fagerås og Sheida Sangtarash om å stanse planene om sjødeponi i Repparfjorden og Førdefjorden

  Saksordførar: Sjåstad, Runar
  Behandla: 14.05.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om marine verneområder i den eksklusive økonomiske sonen

  Dokument 8:70 S (2018-2019), Innst. 255 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om marine verneområder i den eksklusive økonomiske sonen

  Saksordførar: Simonsen, Aase
  Behandla: 14.05.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om å erklære klimakrisen som en nasjonal nødssituasjon

  Dokument 8:145 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Katrine Boel Gregussen, Eirik Faret Sakariassen og Lars Haltbrekken om å erklære klimakrisen som en nasjonal nødssituasjon

  Saksordførar: Heggelund, Stefan
  Referert: 09.05.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om mer effektiv bruk av strøm

  Dokument 8:82 S (2018-2019), Innst. 231 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Arne Nævra, Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski og Lars Haltbrekken om mer effektiv bruk av strøm

  Saksordførar: Bastholm, Une
  Behandla: 29.04.2019

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak