Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(1 - 20 av 253)

Utan tema (3)

 • Representantforslag om umiddelbar innføring av fortsatt rett til pleiepenger i perioden etter barnets død

  Dokument 8:11 L (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solfrid Lerbrekk, Solveig Skaugvoll Foss, Karin Andersen og Audun Lysbakken om umiddelbar innføring av fortsatt rett til pleiepenger i perioden etter barnets død

  Saksordførar: Toskedal, Geir Sigbjørn
  Referert: 12.11.2019

  Lovsak | Komitébehandling
 • Representantforslag om opprydding i innleieregelverket

  Dokument 8:12 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arild Grande, Rigmor Aasrud, Lise Christoffersen, Elise Bjørnebekk-Waagen og Magne Rommetveit om opprydding i innleieregelverket

  Datert: 12.11.2019

  Alminnelig sak | Forslag
 • Representantforslag om styrket dyrevelferd

  Dokument 8:10 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Torgeir Knag Fylkesnes og Lars Haltbrekken om styrket dyrevelferd

  Saksordførar: Sandtrøen, Nils Kristen
  Referert: 07.11.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling

Arbeidsliv (3)

Arbeidsvilkår (2)

Barn (2)

Barnevern (1)

Boligsaker (2)

Departementer (1)

Distriktspolitikk (5)

Domstoler (3)