Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(101 - 64 av 64)

Ingen saksordførar (3)

Andersen, Karin (1)

Andreassen, Kari Anne Bøkestad (2)

 • Representantforslag om stans av Statsbyggs planlagte salg av øyene i indre Oslofjord

  Dokument 8:155 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siri Gåsemyr Staalesen, Espen Barth Eide, Eirik Sivertsen, Stein Erik Lauvås og Masud Gharahkhani om stans av Statsbyggs planlagte salg av øyene i indre Oslofjord

  Saksordførar: Andreassen, Kari Anne Bøkestad
  Referert: 23.05.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Representantforslag om å ta bedre vare på naturmangfold og viktig norsk natur

  Dokument 8:151 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Lars Haltbrekken, Torgeir Knag Fylkesnes, Kari Elisabeth Kaski og Karin Andersen om å ta bedre vare på naturmangfold og viktig norsk natur

  Saksordførar: Andreassen, Kari Anne Bøkestad
  Referert: 16.05.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling

Arnstad, Marit (1)

Bastholm, Une (1)

 • Representantforslag om rettferdig skattlegging av internasjonale selskap

  Dokument 8:160 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Torgeir Knag Fylkesnes, Lars Haltbrekken, Freddy André Øvstegård og Arne Nævra om rettferdig skattlegging av internasjonale selskap

  Saksordførar: Bastholm, Une
  Referert: 03.06.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling

Borch, Sandra (1)

Bruun-Gundersen, Åshild (1)

 • Representantforslag om en ny og moderne pårørendepolitikk

  Dokument 8:181 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nils T. Bjørke, Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe om en ny og moderne pårørendepolitikk

  Saksordførar: Bruun-Gundersen, Åshild
  Referert: 21.06.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling

Eide, Petter (2)

Elvenes, Hårek (1)

Engen-Helgheim, Jon (2)

Eskeland, Liv Kari (1)

 • Representantforslag om en kraftpolitikk som bygger norsk industri

  Dokument 8:163 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Espen Barth Eide, Terje Aasland, Runar Sjåstad og Hege Haukeland Liadal om en kraftpolitikk som bygger norsk industri

  Saksordførar: Eskeland, Liv Kari
  Referert: 11.06.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling

Fagerås, Mona (1)

Foss, Ingunn (1)

Frølich, Peter (1)

 • Representantforslag om å stoppe sentralisering av domstolene

  Dokument 8:156 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Emilie Enger Mehl, Geir Inge Lien, Ole André Myhrvold, Liv Signe Navarsete, Åslaug Sem-Jacobsen og Sandra Borch om å stoppe sentralisering av domstolene

  Saksordførar: Frølich, Peter
  Referert: 23.05.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling

Fylkesnes, Torgeir Knag (1)