Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(1 - 20 av 64)

Ikkje sendt til komité (1)

 • Representantforslag om opprydding i innleieregelverket

  Dokument 8:12 S (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arild Grande, Rigmor Aasrud, Lise Christoffersen, Elise Bjørnebekk-Waagen og Magne Rommetveit om opprydding i innleieregelverket

  Datert: 12.11.2019

  Alminnelig sak | Forslag

Arbeids- og sosialkomiteen (2)

Energi- og miljøkomiteen (6)

Familie- og kulturkomiteen (6)

Finanskomiteen (2)

 • Representantforslag om å styrke kontantenes stilling

  Dokument 8:147 L (2018-2019), Innst. 25 L (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sigbjørn Gjelsvik, Geir Pollestad og Per Olaf Lundteigen om å styrke kontantenes stilling

  Saksordførar: Soleim, Vetle Wang
  Debattert: 07.11.2019
  Votert: 07.11.2019

  Lovsak | Første behandling
 • Representantforslag om rettferdig skattlegging av internasjonale selskap

  Dokument 8:160 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Torgeir Knag Fylkesnes, Lars Haltbrekken, Freddy André Øvstegård og Arne Nævra om rettferdig skattlegging av internasjonale selskap

  Saksordførar: Bastholm, Une
  Referert: 03.06.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling

Helse- og omsorgskomiteen (8)