Finn saka

Avgrens utvalet

Avgrens utvalet

Finn saka etter

(101 - 120 av 153)

Juni 2019 (55)

 • Representantforslag om rettferdig skattlegging av internasjonale selskap

  Dokument 8:160 S (2018-2019)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Torgeir Knag Fylkesnes, Lars Haltbrekken, Freddy André Øvstegård og Arne Nævra om rettferdig skattlegging av internasjonale selskap

  Saksordførar: Bastholm, Une
  Referert: 03.06.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Nordisk samarbeid

  Meld. St. 23 (2018-2019), Innst. 356 S (2018-2019)

  Nordisk samarbeid

  Departement: Kunnskapsdepartementet
  Saksordførar: Schou, Ingjerd
  Tilråding levert: 03.06.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling
 • Rapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd om virksomheten 2. halvår 2017 og kalenderåret 2018

  Dokument 17 (2018-2019), Innst. 352 S (2018-2019)

  Rapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd om virksomheten 2. halvår 2017 og kalenderåret 2018

  Saksordførar: Schou, Ingjerd
  Tilråding levert: 03.06.2019

  Alminnelig sak | Komitébehandling

Mai 2019 (17)